Velkommen

Her på hjemmesiden kan du læse om, hvad jeg tilbyder som selvstændig jurist, sygeplejerske, konsulent og underviser indenfor det specialiserede socialområde.

Jeg har et netværk i såvel kommuner som hos private, og mit firma, som er en enkeltmandsvirksomhed, har derfor flere forskellige samarbejdspartnere.

Jeg tilbyder hjælp inden for social- og sundhedsområdet i kommuner,  undervisning i reglerne om magtanvendelse på botilbud og plejecentre, samt konsulentbistand til private leverandører. Det drejer sig bl.a. om:

 • Sagssupervision og sparring inden for social- og sundhedsområdet i kommuner
 • Konsulentopgaver, sagsgennemgang og kurser for kommuners social- og sundhedsafdelinger
 • Undervisning og kurser i magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten på botilbud og plejecentre – også i de nye regler om tvangsbehandling efter sundhedsloven.
 • Konsulentopgaver for private der leverer ydelser til det offentlig
 • Bistand til private leverandører i forbindelse med fx Socialtilsyn

Jeg har mange års erfaring med det specialiserede socialområde, som kommunerne træffer afgørelser efter, og har ligeledes erfaring fra stat og sundhedsvæsen. Mit erfaringsgrundlag stammer bl.a. fra mit arbejde som fagchef, jurist og sygeplejerske, hvor jeg bl.a. har:

 • Været fagchef inden for socialområdet (handicap, psykiatri, misbrug, botilbud, socialt udsatte, hjælpemidler og boligindretning mv.)
 • Godkendt og ført tilsyn med botilbud, opholdssteder og plejefamilier – en opgave, der nu varetages af Socialtilsyn
 • Ført kommunalt tilsyn med plejecentre
 • Sekretariatsbetjent det Sociale Nævn inden for social-, beskæftigelses-, pension- og psykiatriområdet. I dag er Ankestyrelsen klageinstans.
 • Sekretariatsbetjent sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komité og Det Etiske Råd.
 • Ansættelser i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien

Se mere under fanen “Om mig” eller find mig på LinkedIn