Den gode afgørelse

Kurset kan med fordel aftales som et supplement til kurset om sagsbehandlingens faser, idet særligt “forarbejdet” inden, der træffes afgørelse har stor betydning i forhold til at udarbejde en god afgørelse.

Det kan indimellem være udfordrende at skrive en afgørelse – særligt, når der skal gives afslag på en ydelse, som borgeren har ansøgt om. På den ene side skal man være meget præcis, og kommer derfor let til at bruge juridiske vendinger, og på den anden side, er det vigtigt, at borgeren, når afgørelsen læses, forstår baggrunden for det resultat, som kommunen er nået frem til med den afgørelse der er truffet – borgeren skal kunne “genkende” sig selv i afgørelsen, og den begrundelse der gives – og dermed forstå, hvorfor sagen er afgjort, som den er.

Der er en række formkrav til en afgørelse, herunder krav til begrundelsen, men også selve sagsbehandlingen forud for, at der træffes afgørelse har stor betydning.

Det vil efter aftale være muligt for medarbejderne at inddrage sager fra daglig praksis.