Dialogbaseret kursus i magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten

Kurset er målrettet medarbejdere og personale, der arbejder med voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne – det kan være på botilbud såvel som i arbejdet med fx demente på plejecentre.

Dialogen undervejs skal sikre, at kurset opleves praksisnært og brugbart i forhold til efterfølgende fælles refleksioner i personalegruppen.

  • Hvad må man egentlig og hvornår er noget en magtanvendelse og hvornår er det omsorg?
  • Må man forhindre borgeren i at forlade stedet?
  • Hvornår skal man gribe ind – hvornår er der risiko for personskade?

De spørgsmål, og mange andre, stiller de fleste medarbejdere sig selv dagligt.

Formål:

Formålet med kurset at give medarbejderne større indsigt i og forståelse for reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten i socialt og pædagogisk arbejde med borgere, som har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Indhold og tilrettelæggelse:

Kurset er tilrettelagt, så der er mulighed for at inddrage dilemmaer fra egen dagligdag og stille spørgsmål undervejs, samtidig med en gennemgang af de forskellige former for magtanvendelser som reglerne giver hjemmel til.

Med afsæt i lovens bestemmelser, gennemgås:

  • Servicelovens formål, herunder formålet med reglerne om magtanvendelse
  • Omsorgspligt og omsorgspligtens dilemma
  • Forskellige former for magtanvendelse (SEL §§ 124-129)
  • Snitflader til anden lovgivning – fx sundhedsloven
  • Hvem træffer afgørelse, hvem giver tilladelse og hvem skal underrettes

Inden kursets start:

Forud for kurset vil underviseren have været i dialog med tilbuddet i forhold til særlige ønsker eller særlige problemstillinger, som der er et ønske om, at der lægges særlig vægt på.

Heldags eller halvdags:

Kurset tilbydes som halvdagskursus og heldagskursus. Et heldagskursus kan tilrettelægges, så en hel medarbejdergruppe kan deles i to og modtage undervisning hhv. formiddag og eftermiddag.