konsulentopgaver i kommuner

Har I mange hjemvisninger fra Ankestyrelsen eller måske endda afgørelser, der ændres?

En mere og mere kompleks lovgivning stiller større og større krav til sagsbehandlere, der til dagligt arbejder med love og regler, og dagligt træffer afgørelser om borgeres ret til forskellige ydelser.

Samtidig er der ofte et ikke ubetydeligt pres på på ledelse og medarbejdere i forhold til økonomien på hele social- og sundhedsområdet. At borgerens rettigheder sikres samtidig med, at der også udvises hensyn og mådehold i forhold til kommunens økonomi, kan være en svær balance.

Derfor er det vigtigt at medarbejderen og teamet har et fælles fagligt fundament at stå på, som er med til at sikre en ensartet praksis i overensstemmelse med reglerne for området og Ankestyrelsens praksis.

Jeg tilbyder: