Om os

Jeg er uddannet jurist og sygeplejerske og har mange års erfaring med det specialiserede socialområde, som kommunerne træffer afgørelser efter, og har ligeledes erfaring fra stat og sundhedsvæsen. Mit erfaringsgrundlag stammer bl.a. fra mit arbejde som fagchef, jurist og sygeplejerske, hvor jeg bl.a. har:

  • Været fagchef inden for socialområdet (handicap, psykiatri, misbrug, botilbud, socialt udsatte, hjælpemidler og boligindretning mv.).
  • Godkendt og ført tilsyn med botilbud, opholdssteder og plejefamilier – en opgave, der nu varetages af Socialtilsyn.
  • Ført kommunalt tilsyn med plejecentre.
  • Sekretariatsbetjent det Sociale Nævn inden for social-, beskæftigelses-, pensions- og psykiatriområdet. I dag er Ankestyrelsen klageinstans.
  • Sekretariatsbetjent sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komité og Det Etiske Råd.
  • Ansættelser i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien.

Privat er jeg gift og har to voksne børn, der er flyttet hjemmefra.

Siden jeg var ung har jeg været engageret i civilsamfundet. Det være sig som fodboldtræner, medlem af forældrebestyrelser, forskelligt bestyrelsesarbejde i foreninger, herunder andelsbolig- og ejerforeninger, og siden 2012 har jeg været frivillig juridisk rådgiver i ”Anonym Rådgivning” i Fredensborg Kommunes Frivilligcenter.

Se også CV eller find mig på LinkedIn