Priser

Priser 2018

 Sagssupervision og faglig sparring

 • Ved forløb, der strækker sig over en kortere eller længere periode, aftales en særskilt pris. Det kan fx være en aftale om ugentlig sagssupervision over en længere periode.
 • Mulighed for aftale om telefonisk kontakt fra sagsbehandler ved tvivlsspørgsmål.
 • En konsulenttime: 800 kr. + moms, hvis der ikke er indgået aftale om særskilt pris.
 • Dækning af udgifter til transport (3,53 kr/km) + moms.

Kurser

Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten:

 • En hel kursusdag: 11.000 kr. + moms (kan tilbydes som kursus formiddag og eftermiddag for to medarbejdergrupper)
 • En halv kursusdag: 6.000 kr. + moms
 • opfølgning på undervisning aftales særskilt
 • Dækning af udgifter til transport (3,53 kr/km) + moms.
 • Kan tilbydes på botilbuddet eller plejecenteret.

Tvangsbehandling efter Sundhedslovens regler – Ny:

 • Aftales særskilt afhængigt af om det er selvstændigt kursus eller om det indgår som en del af kurset i magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten.

Sagsbehandlingens faser – sagens gang fra start til slut:

 • En hel kursusdag: 11.000 kr. + moms
 • En halv kursusdag: 6.000 kr. + moms
 • opfølgning på undervisning aftales særskilt
 • Dækning af udgifter til transport (3,53 kr/km) + moms.
 • Kan tilbydes i kommunens lokaler.

Virksomheder, herunder virksomheder der leverer ydelser til det offentlige

 • En konsulenttime: 700 kr. + moms, hvis der ikke er indgået særskilt aftale om prisen for en konkret opgave.
 • Dækning af udgifter til transport efter statens takster (3,53 kr/km) + moms.
 • Ved længerevarende forløb kan aftales særskilt pris.
 • Ved afgrænsede opgaver kan aftales en fast pris.

Der vil altid være mulighed for at drøfte prisen alt afhængigt af, om der købes flere ydelser, om der er tale om et længerevarende forløb, ligesom det er muligt at lave aftaler om en fast pris på konkrete opgaver (fx udarbejdelse af notater, revision af kvalitetsstandarder mv.).