Sagsbehandlingens faser – sagens gang fra start til slut

Kurset er målrettet sagsbehandlere, der træffer myndighedsafgørelser overfor borgere – særligt inden for det sociale område, og som har brug for at blive skarp på den basale forvaltningsret i det daglige arbejde.

Kurset afholdes som både halv- og heldagskursus i kommunen og kan tilrettelægges, så det er dialogbaseret med inddragelse af kursisternes egne erfaringer og refleksioner.

Formål:

Det overordnede formål er at sagsbehandleren i det daglige arbejde er opmærksom på de faser og regler, der er i en sag fra den startes op til den afsluttes, så sagen kan skæres til i forhold til forvaltningsretten såvel som socialretten.

Indhold:

Sagens start:

 • Oprettelse, journalisering og notatpligt
 • Klarlæggelse af opgaven og retsreglerne der er i spil
 • Vejledningspligt og partsrepræsentation

Sagens oplysning:

 • Officialmaksimen (undersøgelsesprincippet)
 • Indhentelse og videregivelse af oplysninger
 • Partshøring

Sagen overvejes:

 • Sagens oplysninger og overvejelser skal føre til en korrekt afgørelse
 • Elementer i vurderingen
 • Systematik i forhold til retsregler

Sagen afgøres:

 • Formkrav til en afgørelse
 • Eventuelle vilkår
 • Begrundelse
 • Klagevejledning

Supplerende kan tilbydes – den gode afgørelse:

 • Opbygning af en afgørelse
 • Sagsfremstillingen
 • Begrundelsen
 • Klagevejledning
 • Genvurdering i forbindelse med klage