Virksomheder

Er du, eller ønsker du, at være privat leverandør af ydelser til det offentlig, og har du brug for sparring eller hjælp i forhold til indgangen til forskellige offentlige forvaltningsmyndigheder, tilbydes bistand til dette.

Det kan fx dreje sig om forhold omkring social-, sundheds- eller beskæftigelsesforvaltningerne, herunder samspillet mellem disse i relation til de forskellige forvaltnings- og lovområder.

Der ydes bl.a. sparring og konsulentbistand inden for områderne:

  • BPA
  • Misbrugsbehandling
  • Forberedelse eller opfølgning på tilsynsbesøg fra fx Socialtilsyn eller tilsyn fra Embedslægen på bl.a. botilbud og plejecentre.
  • Personlig og praktisk hjælp og pleje
  • Støttekontaktperson
  • Mentor